SROI är en del av Idéer för livet-modellen

Under en handfull år har vi samarbetat med Skandia och deras stiftelse Idéer för livet. Bland annat utgör SROI (och primärt värdeskapandekedjan) en av tre komponenter i den så kallade Idéer för livet-modellen.

Stiftelsen har nu uppdaterat sin hemsidan där Idéer för livet-modellen beskrivs, så läs gärna om den här. Förutom värdeskapandekejdan ingår beräkningsverktyg utvecklade av Uppsala respektive Umeå universitet som kan hjälpa dig att förstå vilka ekonomiska effekter som uppstår för offentlig sektor när sociala effekter skapas för människor. Du kan läsa mer om