Nina Gruffman ny medarbetare på Serus

Den 2 januari började Nina Gruffman som ny medarbetare hos oss på Serus. Hon kommer att arbeta som analytiker avseende effektmätning, och därmed framför allt bistå organisationer med utbildning, processledning och konsultation gällande mätning av effekter och värdeskapande. Hon kommer även arbeta med projektutvärderingar, utredningar och kartläggningar inom det sociala området.

Nina har tidigare arbetat med bland annat metodutveckling avseende  effektmätning och utvärdering inom socialt företagande och den idéburna vård - och omsorgen, hälsoekonomisk utvärdering, processledning samt kvalitetsledningssystem.