Mätverktyg för arbetsintegrerande sociala företag färdigt

Under senaste tiden har vi jobbat med att utveckla ett användarvänligt mätverktyg som fångar sociala och ekonomiska effekter utifrån arbetsintegrerande sociala företag (eller liknande verksamheter).

Verktyget är kostnadsfritt att använda och hjälper till att fånga sociala effekter för den primära målgruppen (personer som får stöd i att ta en anställning) samt ekonomiska effekter för offentliga myndigheter. Kontakta Erik Jannesson för mer information.