Ann Jansson ny analytiker hos Serus

Sedan den 1 augusti arbetar Ann Jansson som analytiker hos oss på Serus. Hon kommer framför allt att arbeta med projektutvärderingar, utredningar och kartläggningar inom det sociala området.

Ann har en mastersexamen i statsvetenskap från Linköpings universitet och har tidigare varit nämndsekreterare och utredare inom offentlig sektor.