Sociala hänsyn i upphandling, nödvändigt för att uppnå ett hållbart, smart och inkluderande Europa!

Den 20 november anordnande ENSIE, Social Platform, Cecop, Eurodiaconia och REVES eventet "Den sociala ekonomin och offentlig upphandling, en win win situation för social inkludering" för att analysera de möjligheter som finns i EU:s nya direktiv för att främja social integration.

Bland annat deltog representanter från den sociala ekonomin i Storbritannien och Kroatien som delade med sig av sina erfarenheter och sitt arbete med att bekämpa fattigdom och främja social integration. För att lyckas med detta krävs stöd från regionala och nationella myndigheter och ett legalt ramverk behöver skapas.

Eventet fokuserade också på vilka möjligheter medlemsstaterna har kopplat till EU:s nya direktiv om offentlig upphandling som antogs i februari 2014 och släppte följande uttalande;

"Det nya direktivet ger möjligheter till myndigheter att uppnå målen för hållbar utveckling - även socialpolitiska - när de köper varor, tjänster och arbete från externa parter. Det är nu upp till medlemsstaterna att inte stänga fönstret som öppnats av EU: s lagstiftare när de genomför direktivet i nationell lagstiftning. Reserverade kontrakt, mer betoning på kvalitet snarare än pris i utvärderingen av anbuden, och fler möjligheter till att omfatta sociala hänsyn i förfarandena är betydande insatser för den sociala sektorn och den sociala ekonomins organisationer. Vi uppmuntrar medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter att arbeta i partnerskap med det civila samhällets organisationer och sociala ekonomins företag för att maximera effekten av direktivet. " 

Läs mer på http://www.revesnetwork.eu/news.php?zcid=578